MENÜ
Your Cart

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN KLİNİK REHBERİ - I-II-III-IV-V SET

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN KLİNİK REHBERİ - I-II-III-IV-V SET
DİŞ HEKİMLERİ İÇİN KLİNİK REHBERİ - I-II-III-IV-V SET
-30 %
DİŞ HEKİMLERİ İÇİN KLİNİK REHBERİ - I-II-III-IV-V SET
DİŞ HEKİMLERİ İÇİN KLİNİK REHBERİ - I-II-III-IV-V SET
DİŞ HEKİMLERİ İÇİN KLİNİK REHBERİ - I-II-III-IV-V SET
770,00TL
1.100,00TL
 • Stok: Stokta
 • Model: T059(SET)

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ KLİNİK REHBERİ   -   I

Gözden Geçirilmiş 2. Baskı 

 

Prof. Dr. Korkud Demirel

 

 

İçindekiler

 • TEMEL BİLGİLER
 • BÖLÜM 1: YARA İYİLEŞMESİ VE ETKİLEYEN UNSURLAR
 • YARA İYİLEŞMESİ
 • YARA İYİLEŞMESİNİN AŞAMALARI
 • Kanama kontrolü 
 • Yangı 
 • Hücrelenme 
 • Olgunlaşma 
 • YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
 • SİSTEMİK FAKTÖRLER
 • Diyabet
 • Sigara kullanımı
 • YEREL FAKTÖRLER
 • Enfeksiyon
 • Yaranın ve pıhtının stabilizasyonu
 • Kök yüzeyinin biyo-uyumluluğu
 • Cerrahi teknik
 • MİKRO-CERRAHİ TEKNİK
 • Kesiler
 • Yatay kesiler
 • Dikey kesiler
 • Bistüriler
 • Mikro bistüri
 • Flep kalınlığı
 • Flep gerginliği
 • DİKİŞ MALZEMELERİ VE TEKNİKLERİ
 • Dikiş iğneleri
 • Dikiş ipleri
 • Doku geçişi
 • Düğüm güvenliği
 • Şekil hafızası
 • Mikroorganizma barındırma ve geçirgenliği
 • Doku yanıtı
 • Dikiş ipi ham maddeleri
 • DOKU DİKİŞLERİNDE TEMEL PRENSİPLER
 • DİKİŞ TÜRLERİ
 • Sıfır (0) ve Sekiz (8) dikiş
 • Sürekli kilitli dikiş
 • Matris dikişler
 • Askı dikişler
 • Baskı dikişler
 • Kanama kontrolü için kullanılacak dikişler
 • Cerrahi sonrası ağız bakımı
 • KLİNİK UYGULAMALAR
 • BÖLÜM 2: KURON BOYU VE KLİNİK ÖNEMİ
 • SINIRLAMALAR
 • TUZAKLAR
 • GÜLME HATTI İLE DİŞETİ KENARI KONUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • BİYOLOJİK ALAN
 • TRANSGİNGİVAL SONDALAMA
 • GECİKMİŞ PASİF SÜRMENİN KLİNİK BULGULARI
 • GECİKMİŞ PASİF SÜRMENİN TİPLERİ
 • GECİKMİŞ PASİF SÜRMENİN CERRAHİ TEDAVİSİ
 • OLGU 1: Gecikmiş Pasif Sürme Tip 1A
 • OLGU 2: Gecikmiş Pasif Sürme Tip 1B
 • BÖLÜM 3: MUKOGİNGİVAL DOKULAR VE KLİNİK ÖNEMİ
 • YAPIŞIK VE/VEYA KERATİNİZE DOKU: SAĞLIĞIN KORUNMASINDAKİ ÖNEMİ
 • YAPIŞIK DİŞETİ MİKTARININ ARTIRILMASI
 • OLGU 1: Vestibüloplasti ile vestibül derinliğinin artırılması
 • SERBEST DİŞETİ GREFTİ İLE KERATİNİZE DOKU KAZANILMASI VE 
 • VESTİBÜL DERİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
 • OLGU 2: Serbest dişeti grefti ile keratinize yapışık dişetinin artırılması
 • OLGU 3: İmplant çevresinde yapışık keratinize doku oluşturulması
 • OLGU 4: İmplant çevresinde yapışık keratinize dokunun ikinci cerrahi sırasında artırılması
 • FRENULUM VE DİŞETİ SAĞLIĞI
 • OLGU 5: Frenulum tutunma yerinin apikale alınması

 

104 Sayfa, Renkli resimli, Sert kapak kitap

ISBN: 978-605-85450-9-0


DİŞ HEKİMLERİ İÇİN YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ KLİNİK REHBERİ   -  II  BAĞ DOKUSU GREFTİ


Prof. Dr. Korkud Demirel

 


İçindekiler

 • Giriş 
 • Dişeti biyotipi ve klinik önemi 
 • İmplant çevresinde biyolojik alan oluşumunda bağ dokusu grefti ile doku hacminin artırılması 
 • Sert doku eksikliğinden kaynaklanan bozuk estetiğin telafisinde ve estetik sorunların giderilmesinde bağ dokusu grefti 
 • Sert doku artırımı planlandığında keratinize dokunun önemi 
 • Doku hacminin artırılmasında bağ dokusu greftinin dişler arası alanda konumlandırılması 
 • Dinamik baskı ile doku şekillendirilmesi 
 • Dişeti çekilmelerinde bağ dokusu grefti kullanımı .
 • Dişeti çekilmelerinin cerrahi tedavisi 
 • Bağ dokusu grefti teknikleri 
 • Verici bölge 
 • Alıcı bölge: Açık teknik 
 • Kuronale kaydırılan flep: Temel ilkeler 
 • Alıcı bölge: Kapalı teknik 
 • Tünel tekniği 
 • Komplikasyonlar 
 • Alveol kreti düzensizlikleri 


 

184 Sayfa, Renkli resimli, Sert kapak kitap

ISBN: 978-605-9382-07-6


DİŞ HEKİMLERİ İÇİN CERRAHİ DİKİŞ SANATI KLİNİK REHBERİ – III

Doç. Dr. A. Burak Çankaya
Prof. Dr. Korkud Demirel


GİRİŞ 
1. BÖLÜM: YARA İYİLEŞMESİ 
1. Yara iyileşmesi ve tipleri

2. Yara iyileşmesinin evreleri 
Pıhtılaşma ve enflamasyon
Proliferasyon veya hücrelenme dönemi 
Yeniden şekillenme ve olgunlaşma dönemi

3. Yara iyileşmesinde ağız mukozasına özgü farklar 

4. Yara iyileşmesinde etkili sistemik faktörler 
Yaş 
Beslenme 
Dehidrasyon 
Diyabet 
Nikotin kullanımı
Konak savunmasını etkileyen hastalık ve tedaviler 

5. Yara iyileşmesinde etkili ilaçlar 
Antitrombotik tedavi 
Antianjiyojenik ajanlar
Antirezorptif ajanlar 
Kortikosteroidler 

6. Yara iyileşmesinde etkili yerel faktörler 
Kesinin yönü ve uzunluğu 
Kesinin yüzey açısı 
Hemostaz 
Dokulardaki nem miktarının kontrolü 
Nekrotik dokuların ve yabancı maddelerin çıkarılması 
Yara içinde ölü boşlukların önlenmesi 
Doku gerginliği 
Enfeksiyon 
Yaranın ve pıhtının stabilizasyonu 
Yara bölgesinin kanlanması
Yeterli görüş alanı yaratılması 

2. BÖLÜM: CERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİ
1. Dikiş ipleri ve iğneleri 

2. Dikiş iplerinin fiziksel özelliği 
Kalınlık 
Fiziksel yapı 
Sıvı taşıma özelliği
Gerilme dayanıklılığı 
Doku geçişi 
Düğüm güvenliği 
Esneklik 
Şekil hafızası

3. Dikiş iplerinin emilim özelliği 
Emilebilen dikiş ipleri 
Emilebilen doğal dikiş ipleri 
Emilebilen sentetik dikiş ipleri 
Poliglikolik asit 
Poliglaktin 910 
Poliglikapron 
Polidiaksanon
Emilemeyen Dikiş İpleri
Emilemeyen doğal dikiş ipi 
İpek 
Emilemeyen sentetik dikiş ipleri
Poliamid 
Polipropilen
Polyester
Polibutester

4. Dikiş iğneleri 
İğne anatomisi
İğnenin gözü 
İğnenin gövdesi 
İğnenin ucu

5. Doku yapıştırıcılar
Fibrin doku yapıştırıcılar 
Kolajen ve protein esaslı doku örtücüler 
Siyanoakrilatlar 
Poliüretan doku yapıştırıcılar

6. El aletleri 
İğne tutucular
İğne tutucu kullanımı 
Makaslar
Pensler 

3. BÖLÜM: CERRAHİ DİKİŞ TEKNİKLERİ 
Genel dikiş ilkeleri 
Amacına göre dikiş teknikleri 
1. Yarayı kapatan dikişler
Tek dikiş 
Basit dikiş 
Sürekli dikişler 
Kilitli/kilitsiz sürekli dikişler 
Köşe dikişi
2. Yara kenarlarını yaklaştıran dikişler
Dikey ikiz dikiş
Yatay ikiz dikiş
Kilitli yatay ikiz dikiş 
3. Askı dikişleri
4. Görüşü artırma dikişleri 
5. Biyomateryal veya greft sabitlemek için kullanılan dikişler
6. Tampon sabitleme dikişleri 
7. Kanamayı kontrol altına almak için dikişler 
8. Kılavuz dikişler 
9. Derin dokulara kaçırmama dikişleri
10. Abse drenajında kullanılacak dikişler 


112 Sayfa, Renkli resimli illüstrasyonlar, Sert Kapak
 
ISBN : 978-605-9382-20-5


DİŞ HEKİMLERİ İÇİN YİRMİ YAŞ DİŞLERİ KLİNİK REHBERİ – IV
Prof. Dr. Hülya Koçak Berberoğlu
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Banu Gürkan Köseoğlu
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
 
 
Bölüm I
Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi İle İlgili Genel Görüşler ve Çekim Endikasyonları .................. 13
A- Yirmi Yaş Dişleri İle İlgili Genel Bilgiler ............................................................ 15
B- Yirmi Yaş Diş Gelişiminin Panoramik Röntgende İzlenmesi ................................... 20
C- Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim Endikasyonları ....................................................... 24
1- Komşu Dişlere Zarar Vermesi ................................................................ 25
2- Perikoronite Neden Olması .................................................................. 26
3- İnfeksiyon ve Trismus Gelişmesine Neden Olması ...................................... 28
4- Ortodontik Tedavi Amaçlı Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ................................. 31
5- Protez Planlamasında Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ...................................... 36
6- İmplant Planlaması Yapılan Bölgede Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .................... 37
7- Fokal İnfeksiyon Kaynağı Olabilecek Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ................... 38
8- Kırık Hattında Bulunan Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ..................................... 40
9- Ortognatik Cerrahi Girişimlerden Önce Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ............... 43
10- Kist ve Tümör Gibi Patolojik Oluşumlara Neden Olan Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ................................................................... 44
11- Temporomandibular Eklem Bozuklukları (TME disfonksiyonu) ve
Baş-Boyun Ağrılarına Neden Olan Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ..................... 54
12- Oklüzyonda Olmayan Uzamış Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .......................... 55
13- Yirmi Yaş Dişlerinin Ototransplantasyonu ................................................. 55
14- Diş eti ve Çevre Mukozada Lezyonlara Neden Olan
Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .................................................................... 56
15- Koruyucu (Prevantif) Amaçlı Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .............................. 57
16- Çene-Yüz Bölgesini Etkileyen Sendromlarda Gömük Olan Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi .................................................................... 58
17- Bifosfanat ve Benzeri İlaç Kullanan Hastalarda Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ...... 60
18- Baş - Boyun Kanserlerinde, Organ Nakli Yapılacak Hastalarda
Tedavi Öncesi ve Sonrası Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi ................................. 62
D-Yirmi Yaş Dişlerinin Erken Çekim Avantajları (17-25 Yaş Aralığı) ......................... 63
E-İleri Yaşlarda Yirmi Yaş Dişlerinin Çekiminin Dezavantajları ............................... 63
F-Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim Kararını Verirken Dikkate Alınması Gereken Konular ...... 64
G-Gömük Yirmi Yaş Dişi Operasyonlarının Artış Nedenleri ................................... 64
H-Yirmi Yaş Dişlerinin Çekimi Konusunda Günümüzde Gelinen Nokta .................... 64
Bölüm II
Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahisinde (Öncesi ve Sonrasında) Gerekli Olabilecek İlaçlar ......... 67
A- Lokal Anestezik Maddeler ve Uygulamaları ................................................... 68
B- Yirmi Yaş Dişi Çekim/Cerrahi Çekim Öncesi ve Sonrası Klorheksidin İçeren veya Benzeri Ağız Gargaralarının Kullanımı ......................................................... 70
C- Yirmi Yaş Dişi Çekim/Cerrahi Çekimlerinden Sonra Analjezik ve Antiinflamatuar İlaç Kullan